Tekoäly ja asiakasanalytiikka

Tekoälyn avulla tuottavuusloikka myyntiorganisaatiolle

filler-2

AI (tekoäly) ja asiakasanalytiikan palvelut

 

Tekoälyn tai tuttavallisemmin tukiälyn soveltaminen menee pidemmälle kuin vain pelkkä datan murskaus ja analytiikka. Tekoälyn avulla voidaan siirtyä organisaation osalta enemmän toimenpiteisiin. Tekoäly väsymättömästi ehdottaa ja suosittaa myynnille ja markkinoinnille ratkaisuja miten saadaan markkinasta enemmän tuottoja pienemmillä kuluilla. 

Tekoäly ei korvaa ihmistä, eikä ajattelua. 

Kaikki projektimme alkavat 360° analyysillä. Kartoitamme asiakkaan kasvun pullonkaulat ja luomme selkeän polun tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa tietoisuuden kasvattamisesta arvoa tuottavien ratkaisujen suunnitteluun. 

Asiakasanalytiikka - kaikki asiakasdata yhdessä paikassa mahdollistaen tarkan tiedon asiakaskäyttäytymisestä, ostopotentiaalista ja -ajankohdista sekä mahdollisuuksista lisä- ja ristiinmyyntiin.

Tukiälyavustaja - hyödyntää asiakasanalytiikan analyysejä suositellen asiakasvastaaville kuukausi/viikko/päivä tason tehtäviä kuten yhteyden oton ajankohtia asiakkaisiin. 

LeftField hyödyntää eri kumppaneita data & asiakasanalyyseissä. Kumppanin palveluna tulevat myös analytiikan alustat. Yleisimmin hyödynnetään Microsoft Azurea ja PowerBI:ta. Järjestelmät eivät ole este aloittaa projektia, jos vaan asiakasdata on jollain tavalla saatavilla asiakkaan järjestelmistä. 

Case Myynnin ja markkinoinnin Tekoälyavustaja

Myynnin tekoälyavustaja on luotu myyjää varten. Monissa yrityksissä dataa on, PowerBI piirtää reaaliaikaiset käppyrät ja KPI't. Tekoäly voidaan valjastaa myynnin ja markkinoinnin tueksi siten, että markkinoija, myyjä tai myyntiryhmä saa sanalliset analyysit ja suositukset kehitysalueista. Tämä parantaa yksilön ymmärrystä tilanteesta ja luo keinoja parantaa tilannetta. Lisäksi tämä mahdollistaa esimiehille ottaa oikeasti valmentavan johtajan rooli.

Tekoälyn ja analytiikan hyödyt organisaatiolle

Tekoäly kerää jatkuvasti ja automaattisesti myynnin ja markkinoinnin tiedot tietokannoista, vertaa tuloksia aiempiin toimenpiteisiin ja aikakausiin - suhteuttaen ne koko yrityksen keskiarvoihin. 

Tukiälyavustaja tuottaa yksilölliset käytännön suositukset tiimin jäsenelle ja koko myyntiryhmälle. LeftFieldin rooli on olla mukana rakentamassa toimintamalli ja sparrata organisaatiota sekä auttaa toimintamallin juurruttamisessa käytäntöön. 

Haluatko kuulla lisää caseista joita olemme tehneet?  Ole yhteydessä
filler-2