Asiakkuuden hoitomallit

"The purpose of business is to create and keep a customer"

Peter Drucker

filler-2

Johda myyntiä ja asiakkuuksia

 

Asiakkuuksien hoitomalleilla varmistetaan, että kaikki asiakasryhmät hoidetaan hyvin ja tehokkaasti. Tavoite on, että asiakasryhmää ei yli- eikä alipalvella. Jokainen saa arvonsa mukaisen palvelun. 

Esimerkiksi strategiseksi mielletyt asiakkuudet (avainasiakkaat): näiden kanssa toimiessa on aina tavoitteena syvä kumppanuus ja monessa talossa rakennetaan melko räätälöity hoitomalli jossa yrityksen ylin johto on myös mukana. Yhteydenpito voi olla jopa päivittäistä. 

Samalla logiikalla jokaiselle asiakasryhmälle luodaan oma hoitomalli - pienemmistä suurimpiin. Mutta ensin pitää tietysti ymmärtää miten meidän asiakkuudet ovat järjestäytyneet, ja siihen tarvitsemme asiakasanalytiikkaa. 

 

Lue lisää AI:sta (tukiälystä) ja asiakasanalytiikasta:

Asiakas on yhtiökumppani

Yrityksen ainoa tehtävä ei ole tehdä rahaa tai tuottaa hyödykkeitä ja palveluita vaan - vieläkin tärkeämpää - luoda ja ylläpitää vahvat suhteet asiakkaisiinsa. Luomalla arvoa asiakkaille laadukkailla tuotteilla, erinomaisella palvelulla ja positiivisilla kokemuksilla on elintärkeää. Lisäksi, pitämällä asiakkaat tyytyväisenä ja rakentamalla pitkän tähtäimen yhteistyötä tuottaa toimintamme asiakaslojaliteettia, uusinta ostoja ja positiivista word-of-mouth markkinointia. Tämä jos jokin on asiakaskeskeistä tekemistä ja se on avain tekijä kestävälle liiketoiminnan menestykselle.

Hyöty asiakkuuksien hoitomallien uudistamisesta

 

+ Myyntityötä on helpompi johtaa asiakasryhmittäin. 

+ Asiakkaat ovat tyytyväisempiä koska heille on oikea asiakaslähtöinen johtamismalli

+ Kun asiakkaat on tasapainotettu resurssien kanssa mahdollistaa se aktiivisemman ja suunnitelmallisemman kanssakäymisen asiakaskunnan kanssa.

+ Asiakasryhmiin on mahdollisuus hankkia myös uusia asiakkaita helpommin - skaalautuvuus joka tulee tehokkaammasta ajankäytöstä.

+ Parempi riskienhallinta liiketoiminnassa.

+ Mahdollisuus kehittää myyjiä oman asiakaskuntansa hoitamiseen tehokkaasti. (Account management vs myyvä asiakaspalvelu)

+ Tarkempi ennustaminen.

Kaiken kaikkiaan asiakkuuden hoitomallien suunnitelu ja myynnin mallin modernisointi säästää organisaation palkkakuluja ja lisää tuottoja. 

Lue lisää myynnin mallista
Tikkurila logo - red label - cmyk